Contact us

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. / Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

Address

Factory Address: Street No. 2, Tan Dong Hiep A IP, Di An City, Binh Duong Province  -  Địa chỉ nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Email: recruit.vn@toagroup.com

Tel: (0274) 377 5678