• Công ty TNHH sơn Toa Việt Nam thuộc tập đoàn sơn TOA, là nhãn hiệu sơn số 1 Thái Lan. Với trên 50 năm kinh nghiệm, sơn TOA đang là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Trên bước đường xây dựng thành công của mình, chúng tôi mong mỏi được hợp tác với các bạn - những người giàu kinh nghiệm, tài năng để cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của công ty.

  • TOA Paint Vietnam Co Ltd belongs to TOA Paint Group, the No.1 paint brand in Thailand. With more than 50 years experience, TOA paint is the leading paint manufacturer in Southeast Asia. On our way to success, we look forward to working with you - experienced, talented people to work together to create an ideal working environment, contribute more to the general development of the company.

  • Ở Toa Việt Nam, đầu tư cho sự phát triển của nhân viên là một trong những yêu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững của công ty. Tại đây, các bạn nhân viên luôn được khuyến khích đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong việc giải quyết mọi vấn đề. Đào tạo cho những nhân viên trẻ có tiềm năng luôn được các cấp quản lý quan tâm, hướng dẫn.

  • At TOA Vietnam, investment for employee’s development is one important factor creating the lasting development for the company. At here, all employees are always encouraged to come up with creative ideas in solving problems. The training for potential young employees is always interested and guided by the management.