Our TOA

Tập đoàn sơn TOA Thái Lan với trên 50 năm kinh nghiệm đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Tập đoàn sơn TOA kinh doanh và sản xuất trong các lĩnh vực: Sản xuất sơn và chất liệu phủ, hoá chất, hoá dầu, công nghệ sơn xe hơi…

Sơn TOA đã có mặt tại Việt Nam khá sớm trong những năm 90 thông qua con đường xuất khẩu. Với lịch sử phát triển lâu dài và mang tính quyết định, trong những năm gần đây đã đem lại cho sơn TOA Việt Nam thành công ngoài mong đợi: Nằm trong top 10 thương hiệu mạnh và phát triển bền vững Asian 2015, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam vào năm 2010. Kênh phân phối rộng khắp cả nước với hơn 1000 cửa hàng trên 64 tỉnh thành.

TOA Thailand paint group with more than 50 years of experience is the # 1 paint brand in Thailand and the leading paint manufacturer in Southeast Asia. Production of paints and coatings, chemicals, petrochemicals, automotive paint technology ...

TOA paint was present in Vietnam quite early in the 90s through the export route. With a long and decisive long-term development history, TOA Vietnam has achieved success in recent years: In the top 10 strong brands and sustainable development, 2015, Top 500 enterprises - The strongest growth in Vietnam in 2010. The nationwide distribution channel with more than 1,000 stores in 64 provinces.

Our TOA

ทีโอเอเราเป็นแบรนด์ผู้นำนวัตกรรมที่เป็นมากกว่าสี ตอบโจทย์ผู้บริโภคแบบ Total Solution ที่มีสินค้าครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่าย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา TOA มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ ร้านค้า พนักงาน และสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีโอเอ

SỨ MỆNH/MISSION

Tiếp tục nghiên cứu và mang đến hệ thống sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua các dự án, OEM và kênh bán lẻ; giúp tăng trưởng lợi nhuận và phát triển bền vững.

To continue to research and offer a wide range of eco friendly products through project, OEM and retail channels with profitable growth and sustainable development.

 

TẦM NHÌN/ VISION

TẦM NHÌN/ VISION:  Trở thành nhãn hiệu sơn hàng đầu Việt Nam với công nghệ sơn tiên tiến; đem lại những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để phục vụ nhu cầu khách hàng.

To become the leading brand in Vietnam powered by the most advance state of the art, paint technology and to provide energy saving and environment friendly products in order to meet the needs of our customers.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI/ CORE VALUE

  • Ưu tiên khách hàng (Customer First)
  • Thay đổi (Change for Tomorrow)
  • Làm việc với đam mê (Work with Passion)
  • Chuyên môn (Deliver our Expertise)
  • Thi hành xuất sắc (Execution to Excellence)