“มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อสังคม”

“มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อสังคม”

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เรามุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ชองบริษัทสีชั้นนำ เพื่อความยั่งยืนของสังคม เช่น โครงการปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, โครงการคนสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โครงการแต้มสีเติมฝัน, เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของผู้พิการ, โครงการ Captain Colors run บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ห่างไกล และอื่นๆอีกมากมาย

ปลูกป่า

สร้างฝาย ทำเขื่อนกั้นน้ำ

บริจาคของและเลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการ

บำรุงพระพุทธศาสนา

แต้มสีเติมฝัน

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา