“ชีวิตดี รอคุณอยู่”

“ชีวิตดี รอคุณอยู่”

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เราส่งเสริมสนับสนุนทุกคนให้ดึงศักยภาพของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่ที่นี่

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เราส่งเสริมสนับสนุนทุกคนให้ดึงศักยภาพของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่ที่นี่

  • ที่กัปตัน โค๊ทติ้ง เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงาน เราส่งเสริมสนับสนุนทุกคนให้ดึงศักยภาพของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่ที่นี่

  • บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด เป็นบริษัท สีชั้นนำของคนไทย ซึ่งเรามุ่งมุ่นสร้างสรรค์บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมามากกว่า 40 ปีมาร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมกับเรา ค้นพบวิธีที่เราช่วยให้คุณเติบโตและวิธีสร้างความแตกต่างที่หลากหลาย ผสมผสานที่ลงตัวในการทำงานที่ กัปตันโค๊ทติ้ง

  • บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด เป็นบริษัท สีชั้นนำของคนไทย ซึ่งเรามุ่งมุ่นสร้างสรรค์บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมามากกว่า 40 ปีมาร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมกับเรา ค้นพบวิธีที่เราช่วยให้คุณเติบโตและวิธีสร้างความแตกต่างที่หลากหลาย ผสมผสานที่ลงตัวในการทำงานที่ กัปตันโค๊ทติ้ง

  • บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด เป็นบริษัท สีชั้นนำของคนไทย ซึ่งเรามุ่งมุ่นสร้างสรรค์บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมามากกว่า 40 ปีมาร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมกับเรา ค้นพบวิธีที่เราช่วยให้คุณเติบโตและวิธีสร้างความแตกต่างที่หลากหลาย ผสมผสานที่ลงตัวในการทำงานที่ กัปตันโค๊ทติ้ง

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

กีฬาสานสัมพันธ์

สืบสานวัฒนธรรมไทย

Outing Party

New Year Party

Team Building